2-manns boliger på Grava Heistad

Du finner mer infomasjon om prosjektet her.